Clearsight


We sat the sails, in July
Knew too well it was final goodbye
At the helm, there I stood
Like a tree, awaiting the flood

Over the sea and under the stars
We searched the shores both near and so far
Crossed the last line, the rim of the world
To find reality, life, death and birth

Clearsight... Fearflight... The tears light
Cleartsight... Sheer night... Near blight
Clearsight... Clersight... Clearsight

Didn't know, what to find
There was no water, we could not return
Sailed the deserts, of the seas
Four years... human debris

Over the sea and under the stars
We searched the shores both near and so far
Crossed the last line, the rim of the world
To find reality, life, death and birth

Clearsight... Fearflight... The tears light
Cleartsight... Sheer night... Near blight
Clearsight... Clersight... Clearsight

We fled the shallow, the modern decline
The ship of fools, a cursed bark of pine
... compass... dead, as sea and sky met
We reached the end at the cliffs of regret

HMS Clearsight, ghost of the sea
Drifting the oceans forever unfree
In to the storms, the rain and the mist
We still sail the dreams from the deepers grave there
Is

Clearsight... Fearflight... The tears light
Cleartsight... Sheer night... Near blight
Clearsight... Clersight... Clearsight
Twilight... Twilight... TwilightCaptcha
Liedje Candlemass Clearsight is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Clearsightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Candlemass Clearsight downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Clearsight in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.