Absolute Hatred


Never leave your nest unguarded
Next of kin the first to go
Absolute hatred cast upon the family
Payback for the hated one
I am the judge, jury, executioner
And pallbearer all in one
Process of elimination
Affirmative action has just begun
Expectorate upon your soul
Malicious devilry is unleashed ten fold
You cannot hide
Witness of my stopping power
Reaction time is not enough
Psychological torment tearing at your sanity
It has to be, it must be done
Hatred flows, uncontained, feel my wrath
Through the death of your entire tribe
Hatred flows, uncontained
I must achieve my revenge through hatred
I've regained my pride
Victory's mine
You cannot hide
The footsteps you hear are gonna be mineCaptcha
Widget
Liedje Cannibal Corpse Absolute Hatred is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Absolute Hatredmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cannibal Corpse Absolute Hatred downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Absolute Hatred in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.