Songtekst van Cannibal Corpse: As Deep As The Knife Will Go

As Deep As The Knife Will Go


The blade goes in you and it enters smooth
Disturbing moans begin to soothe
Scraping bones with steel to feel it once
Keep pushing hard it never stops

Had to do it
Had to put it in your gut
Nothing to it
Grab the handle let it slice
Heart polluted
As it's cut out of your chest
Gushing fluids
Bleeding it dry

As deep as the knife will go
A life changing transfer of power
As deep as the knife will go

As deep as the knife will go
Every inch of it in you savored
As deep as the knife will go

The blade has always done it's job well
Seems like it's work is never done
Scraping bone with steel to feel it twice
Keep pushing hard it doesn't stop

Desecrated
A body rid of living
Future faded
Gaping hole from front to back
Heart dissected
As it sits upon your chest
Gushing fluids
Drain you empty

As deep a the knife will go
A life changing transfer of power
As deep as the knife will go

As deep as the knife will go
Every inch of it in you savored
As deep as the knife will go

Bleed it dry
Bleed it dry
Drain you empty
Drain you empty

Bleed it dry
Bleed it dry
Drain you empty
Drain you empty

Solo: Pat O'Brien

As deep as the knife will go
A life changing transfer of power
As deep as the knife will go

As deep as the knife will go
Every inch of it in you savored
As deep as the knife will goCaptcha
Liedje Cannibal Corpse As Deep As The Knife Will Go is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied As Deep As The Knife Will Gomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cannibal Corpse As Deep As The Knife Will Go downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje As Deep As The Knife Will Go in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.