Songtekst van Cannibal Corpse: Blunt Force Castration

Blunt Force Castration


Smash his scrotum sac
Allered ferociously
Survived this attack
Sterile now left to bleed
Emptied in the croth
Gonads reduced to pulp
Hateful remedy
Void of sexuality

Sledgehammer destroys
Groin tattered and maimed

Emasculate
Crushing the testicles fast
Gebillitate
Cutting off the penis last

Macerate
Deforming
Enervate
Caponized

Detatched genitals
Mangled between the thighs
Gelded painfully
Transformed before his eyes
Blood spews everywhere
Deprived of virtility

Sledgehammer destroys
Groin tattered and maimed

Inactive
She crushed the testicles fast
Disintegrate
She cut off the penis fast
She cut off the penis last

Inactivate
She crushed the testicles fast
Disintegrate
She cut off the penis last

Macerate
Deforming
Enervate
Caponized

{Solo Pat O'Brien

Blunt force castration
Giving life is done
Blunt for castration
Desexualized
Blunt force castration

{Solo Jack Owen

Macerate
Deforming
Enervate
Caponized

Smash his scrotum sac
Altered ferociously
Survived this attack
Sterile now left to bleed
Hatefull remedy
Void of sexuality

Sledgehammer destroys
Castrated with blunt forceCaptcha
Liedje Cannibal Corpse Blunt Force Castration is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Blunt Force Castrationmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cannibal Corpse Blunt Force Castration downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Blunt Force Castration in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.