Songtekst van Cannibal Corpse: Centuries of Torment

Centuries of Torment


Generations
Denying penance
Eternal life reborn
Time and time again
Deny salvation
I refuse it
I will not be saved
Return to human form
Murder
Heartless
Bestial
I kill
Without
Pity for victims with untrue gods
My instinct will push beyond
Feelings like guilt, remorse or mercy
My flesh holds a soul of
Generations
Denying Virtue
Eternal hate reborn
Time and time again
Defy
Redemption
Time and time again
Split upon it
My soul thy cannot claim
Return to kill again
Butcher
Unclean
Spirit
Searching
Hunting
Another life to maim and kill
A beast with brutal will
Lifetimes spent on a quest for blood
And with my death it does not end
Evil reborn for eternity
Centuries of torment
I will not be saved
When I die
They beg me to repent
I refuse
I return
The past forgotten but evil innate
They have lost
They will not be saved
They will dieCaptcha
Liedje Cannibal Corpse Centuries of Torment is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Centuries of Tormentmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cannibal Corpse Centuries of Torment downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Centuries of Torment in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.