Songtekst van Cannibal Corpse: Dead Human Collection

Dead Human Collection


I cannot scream, my mouth is wired shut
I cannot see, my eyes are filled with blood
I must die while suffering

Pawn of torturous punishment
Losing all reason to live
Cherishing this painful death
To become part of the

Dead human collection
Dead human collection

I cannot hear with punctured ear drums
I can barely breathe, My ribs are crushed
I will die while suffering

Maimed, repulsive menagerie
Collection for the insane
Closer to death I become
I want to be one with the dead
Collection of dead humans, dead
I want to be one with the dead
Collection of dead humans, dead
I want to be one of them

Compilation obscene
An assembely for psychotic malefaction
Virulent anarchy
The final member of this vile congreagation

I cannot scream, my mouth is wired rot
I cannot see, my eyes turned into dust
I died into the

Dead human collection

Dead human
Dead human

Dead human collectionCaptcha
Liedje Cannibal Corpse Dead Human Collection is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dead Human Collectionmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cannibal Corpse Dead Human Collection downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dead Human Collection in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.