Woke Up In Pain


WOKE UP IN PAIN
THE FEELING A FIRE GETS IN POURING RAIN
LEFT LONELY AND ONLY INCHES FROM BEING COLD
TRY TO CONTAIN THE FIRE THAT WILL TAKE OVER THE BRAIN
I CAN'T TAKE THAT KIND OF TONE

SUFFOCATING
MY HEAD IN A BAG, SOON WON'T FEEL A THING
THIS AN OMEN OR MAYBE JUST A STUPID DREAM
CALL IT DERANGED AND JUST BURY ME AND IGNORE THE SCREAMS
YOU CALL A GRAVE WHAT I CALL HOME

I'VE BEEN SO HIGH
AT LEAST THE LAST COUPLE OF WEEKENDS
GOOD TIMES GONE DRY
NEEDING TO HEAR THE VOICE FROM A FRIEND
I SAY I WON'T DRIFT CLOSER AND CLOSER TO THE DEEP END
I KEEP IT CLOSE , DEEP IN MY HEAD
SO YOU DON'T SEE THAT I'M SCARED

WOKE UP IN PAIN
THE FEELING A FIRE GETS IN POURING RAIN
LEFT LONELY AND ONLY INCHES FROM BEING COLD
TRY TO CONTAIN THE FIRE THAT WILL TAKE OVER THE BRAIN
I CAN'T TAKE THAT KIND OF TONE

I'VE BEEN SO HIGH
AT LEAST THE LAST COUPLE OF WEEKENDS
GOOD TIMES GONE DRY
NEEDING TO HEAR THE VOICE FROM A FRIEND
I SAY I WON'T DRIFT CLOSER AND CLOSER TO THE DEEP END
I KEEP IT CLOSE , DEEP IN MY HEAD
SO YOU DON'T SEE THAT I'M SCAREDCaptcha
Widget
Liedje Cardinal Sin Woke Up In Pain is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Woke Up In Painmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cardinal Sin Woke Up In Pain downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Woke Up In Pain in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.