Pink Pedal Pushers


Well, she goes struttin' down the street In her sophisticated style
The way she's dressed was a knocking 'em wild
The cats started gazing till they called her out
Her pink pedal pushers was a-knocking 'em out
She wears a-pink pedal pushers, pink pedal pushers
Her pink pedal pushers has made her the queen of them all

She goes drivin' down the street in her brand new car
The cats started gazin' from near and far
She don't cause commotion till she steps outside
The cats get hip and holler, ooh-ooh man alive
She's wearin' pink pedal pushers, pink pedal pushers
Pink pedal pushers has made her the queen of them all

(Ooh wop a do)

Pink pedal pushers has made her the queen of the mall

She got the number one phones to high school hop
The older folks said she got to favor the mo
She's got more than I've ever had
She's a rock 'n' roll ditty with a brand new fad
She wears a-pink pedal pushers, pink pedal pushers
Pink pedal pushers has made her the queen of them all

Well, they gave her a part in a high school play
They all chose her to play the old may
Curtain call had the crowd off the floor
Her pink pedal pusher, they stole the show
She wears a-pink pedal pushers, pink pedal pushers
Pink pedal pushers has made her the queen of them all

Solo with the lyrics
(How does she go, pop)
Pink pedal pushers has made her the queen of the mallCaptcha
Liedje Carl Perkins Pink Pedal Pushers is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Pink Pedal Pushersmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Carl Perkins Pink Pedal Pushers downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Pink Pedal Pushers in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.