Summers Coming Around AgainHere now summer's coming around again
Every year it seems to come in this way
Before you know it you've fallen in love
But be sure it's love before you sail away

You see someone wearing a sunny face
You want to know him anyway that you can
Tell him you're just in from Shanghai
And his smile you just can't pass by

Follow him away
Follow him away

Sad to say he hasn't seen you come by this way
His sunny smile just reflects sunny days
Haven't you seen his face before
Every year it seems to come this way
Every year it seems to come this wayCaptcha
Widget
Liedje Carly Simon Summers Coming Around Again is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Summers Coming Around Againmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Carly Simon Summers Coming Around Again downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Summers Coming Around Again in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.