Songtekst van Carter Family: I Can't Feel At Home In This World Anymore

I Can't Feel At Home In This World Anymore


This world is not my home, I'm just a-passing through
My treasures and my hopes are all beyond the blue;
Where many Christian children have gone on before,
And I can't feel at home in this world anymore
chorus:
Oh Lord, You know I have no friend but you
If Heaven's not my home, Oh Lord what would I do?
Angels have taken me to Heaven's open door
And I can't feel at home in this world anymore
Over in glory land there is no dying there
The saints are shouting Vict'ry and singing everywhere
I hear the voice of Nell that I have heard before
And I can't feel at home in this world anymoreCaptcha
Liedje Carter Family I Can't Feel At Home In This World Anymore is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Can't Feel At Home In This World Anymoremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Carter Family I Can't Feel At Home In This World Anymore downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Can't Feel At Home In This World Anymore in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.