Back of Your Head


Big monster
Big monster lover
Bigger pusher over
Stands alone through most parts of life
Walks alone through most walks of life
See you looking through me like you
Unzip, zipper
You hope the big picture so well
Can't you see that we're going to hell
Couldn't park that fucking car
Couldn't park from you
Saw the back of your sweet mother's head
Now i know that she thinks i'm dead

You hope the big picture so well
Can't you see that we're going to hell
Big monster lover
Bigger pusher over
Stands apart through most parts of life
Walks alone through most walks of lifeCaptcha
Liedje Cat Power Back of Your Head is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Back of Your Headmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cat Power Back of Your Head downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Back of Your Head in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.