Dayin Dayout


I don't want to barge in on your secrey see
dependency see it means nothing to me I
don't want to hear about your problems
and I don't want to listen to your apathy see
You're not like me see
You mean nothing to me
All your cash doesn't make you any greener

(chorus)

I don't need anyone (x3) to tell me what to feel
I don't need anyone (x3) to hate the world with me
Day in, day out It's not that bad
I worry and I worry but you'll never have to worry again,
you'll never be alone
In my room with a bucket full of phlegm
I don't need a music scene to tell me
who I am I should have got a warning
should have came a year ago should I
sent her a birthday card?
My conscience tells me no
I don't need anyone (x3) to tell me what to feel
I don't need anyone (x3) to hate the world with me
Day in, day out It's not that bad
I worry and I worry and worry but you'll never have to worry again,
you'll never be aloneCaptcha
Liedje Catch 22 (Metal) Dayin Dayout is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dayin Dayoutmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Catch 22 (Metal) Dayin Dayout downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dayin Dayout in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.