Change Will Come


I know that I'm out of place
But I know you're just wasting time
Your life is your own to waste
But I won't have you wasting mine

Change will come
If you believe
Change will come
Do you hear me

Everybody's sayin' change will come

Change will come

What good is the quick escape
When the problem is here inside
Life can be a better place
If you'll only believe in time

Change will come
Through you and me
Yeah
Change will come
Do you hear me

Everybody's sayin' change will come

Change will come

I'm sayin' change will come
Ooh yeah yeah yeah yeah yeah yeah

I'm sayin' change will come

The future's calling
Reaching out togive you a hand
So don't say you're falling
When destiny's awaiting your plan

Oh yeah

Say it

Change

Everybody's sayin'

Ooh yeah yeah yeah yeah yeah yeah

I'm sayin'
Change will come
Everybody's sayin'
I'm sayin'
Change will come

Ooh yeah yeah yeah yeah yeah yeah

Sayayayay it say it
I'm sayin'
Change will come

Change

Change will come

Sayayayay it say it

Ooh yeah yeah yeah yeah yeah yeah

I'm sayin'
Change will comeCaptcha
Liedje Cathy Dennis Change Will Come is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Change Will Comemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cathy Dennis Change Will Come downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Change Will Come in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.