Tonight Feels Right


Would it be alright if I was to say to you please stay tonight
We can talk for hours underneath the moon
I'd tell you how I feel if only I could get it right

I wonder what you're dreaming of when you got that smile on your face
I hope that it is me 'cause lately I've been having that dream of you

I hope this night will never end
'Cause I don't want to wake up from my dreams
I hope this night will never end, never end

Caught up in a moment and I hope it never lets me go
I feel at home
Somewhere else does not exist right now
Gotta stay awake, I need to see you sleep

I wonder what you're dreaming of when you got that smile on your face
I hope that it is me 'cause lately I've been having that dream of you

I hope this night will never end
'Cause I don't want to wake up from my dreams
I hope this night will never end, never end

Please don't say you have to go (Have to go)
I need this more than you will ever know (You will ever know)
Please don't say you have to go (Have to go)
I don't wanna spend tonight aloneCaptcha
Widget
Liedje Cauterize Tonight Feels Right is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Tonight Feels Rightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cauterize Tonight Feels Right downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Tonight Feels Right in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.