Up Around The Bend


There's a place up ahead and I'm goin'
Just as fast as my feet can fly
Come away come away if you're goin'
Leave the sinkin' ship behind

CHORUS:
Come on the risin' wind
We're goin' up around the bend

Ooh!

Bring a song and a smile for the banjo
Better get while the gettin's good
Hitch a ride to the end of the highway
Where the neons turn to wood

[CHORUS]

Ooh!

You can ponder perpetual motion,
Fix your mind on a crystal day,
Always time for a good conversation,
There's an ear for what you say

[CHORUS]

Yeah!

Ooh!

Catch a ride to the end of the highway
And we'll meet by the big red tree,
There's a place up ahead and I'm goin'
Come along, come along with me

[CHORUS]

Yeah!Captcha
Liedje C.c.r. Up Around The Bend is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Up Around The Bendmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje C.c.r. Up Around The Bend downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Up Around The Bend in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.