Who'll Stop The Rain


1 Long as I remember, the rain been coming down
Clouds of misery pourin', confusion on the ground
Good men through the ages,
Trying to find the sun,

And I wonder, still I wonder,
Who'll stop the rain

2 I went down Virginia,
Seeking shelter from the storm
Caught up in the fable,
I watched the tower grow
Five year plans and new deals,
Wrapped in golden chains,

And I wonder, still I wonder,
Who'll stop the rain

3 Heard the singers playing,
How we cheered for more
The crowd has rushed together,
Trying to keep warm
Still the rain kept pouring,
Falling on my ears,

And I wonder, still I wonder,
Who'll stop the rainCaptcha
Liedje C.c.r. Who'll Stop The Rain is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Who'll Stop The Rainmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje C.c.r. Who'll Stop The Rain downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Who'll Stop The Rain in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.