So Long Sentiment


Under this crushing wait, I'm sinking
It never goes away, the thinking
Echoes in empty rooms decaying
Alone to face the rest of me

So long sentiment
It doesn't matter now[x4]

What the hell is wrong with me?
Why am I torturing myself?
Inhaling all these memories
Like a breath of fire sent from hell

Lead in my gut, not in my spine
I feel distracted all the time
Well lucky me I'm finally all alone
I'll miss you

So long sentiment
It doesn't matter now[x4]

What the hell is wrong with me?
Why am I torturing myself?
Fixated on these memories
Like a prisoner inside a cell

Lead in my gut, not in my spine
I feel distracted all the time
Well lucky me I'm finally all alone
I'll miss you

So long sentiment
It doesn't matter now[x4]

With nothing useful to say and no one listen to it
Filling the deep with the pain, I slowly sink into it
Considering questionable things to try to get me through it
I've tried to push it away but I always give into it
Longer for taste of the rain that finally helps subdue it
And washes this all away

Under this crushing wait, I'm sinking
It never goes away, the thinking
Echoes in empty rooms are saying
Time to erase the rest of me

So long sentiment
It doesn't matter now [until the end]Captcha
Widget
Liedje Celldweller So Long Sentiment is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied So Long Sentimentmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Celldweller So Long Sentiment downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje So Long Sentiment in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.