Give Me Time


Second pass
So very fast
I was watching
Perfect time
Let me share
Each dawn with you
Love you through
The sands of time
Time is precious
To so few
Love is rare
And hard to find
Won't you take
This hand of mine
Love can span
The hands of time

Yes
Time is a treasure
That we cannot buy
Time measures life
And I don't know why
Ooooh
My love
Before I met you
I just could not give
Then you
Touched my heart
And you
Taught me to live
You are the sun
Gentle and warm
Ooh, you make
You make
My life complete
Give me time
To show
What you mean to me
Time is you
Don't you see
I need you
To give me time
To show
What you mean to me

Ooo, ooo, yeah

You are the sun
Gentle and warm
You make
My life complete
Give me time
To show
What you mean to me
Time is you
Don't you see
I need you
To give me time
To show
What you mean to meCaptcha
Widget
Liedje Chante Moore Give Me Time is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Give Me Timemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Chante Moore Give Me Time downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Give Me Time in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.