The Alcoholic


Feel uptight, don't feel right
Got no money to see me through the night
Head's spinnin', feel a mess
Feel my worst, tryin' to act my best
Got sick on my trousers, got sick on the floor
Fallin asleep, I'm beginning to snore
Got to get home, it's the only way
But I don't know my fucking way
Cos I'm an alcoholic!
And I just love the kick!
I'm dribblin my words, got a glazy stare
Cos I'm addicted to beer!
Woke up this morning with the sun In me eyes
Woke up in the garden, what a surprise
Half-eaten kebab stuck to my head
I wish I was asleep in my bed
Cos now I'm lying here with an aching liver
In a cold sweat, I'm begging to shiver
Falling asleep in the trash
Now I got a nasty rashCaptcha
Liedje Chaos UK The Alcoholic is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Alcoholicmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Chaos UK The Alcoholic downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Alcoholic in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.