Songtekst van Charlie Robison: If The Rain Don't Stop

If The Rain Don't Stop


Gonna go downtown
Get me off the farm
Find a pretty little girl
Take her by the arm
Get a whiskey and a beer
In the mood to play
If the rain don't stop today

Well I worked all summer
In the goddamn sun
When the boss ain't lookin'
Gonna have to run
Down to Josephine Street
In the mood to play
If the rain don't stop today

Chorus:
Keep on pissin' you can drown this place
Look at the sky wash this dirt off my face
Been workin' all summer, in the mood to play
If the rain don't stop today

Say hi say howdy
Say see you around
Well they ain't made a good time
I ain't found
Tell the weatherman
Send that stuff my way
So the rain won't stop today

Repeat Chorus:

Been workin' all summer, in the mood to play
If the rain don't stop todayCaptcha
Widget
Liedje Charlie Robison If The Rain Don't Stop is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied If The Rain Don't Stopmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Charlie Robison If The Rain Don't Stop downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje If The Rain Don't Stop in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.