Conclusion: Pain!


[Music - Chastisement, Lyrics - Marcus]

Walking the remains among the piles of corpses / a chance to get insane as
you see the torment / you will find the path the one who leads to me / i
will see you finally die young / come to me among the piles of corpses /
come to me conclusion pain / walking the remains among the piles of corpses
/ a chance to get insane and you will find the pathCaptcha
Liedje Chastisement Conclusion: Pain! is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Conclusion: Pain!mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Chastisement Conclusion: Pain! downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Conclusion: Pain! in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.