Endgame #1


Chorus: (Names of past world champions)
Tal (x2), Lasker, Steinitz (x2),
Alekhine, Botvinnik, Smyslov, Spassky, Euwe,
Karpov, Fischer, Petrosian, Anderssen, Capablanca (x2),
Kasparov, Morphy, Capablanca

Arbiter: [Spoken]
Gentlemen, the score is five games each
You both need just one more win to be world champion

Frederick: [Spoken]
All eyes in the world of chess and indeed many eyes outside
Are turned towards Bangkok, Thailand today,
Where what many here expect to be
The final game of the match in this gripping encounter,
Has just been launched with the ceremonial splendor
And all the talk is of the recent sensational loss of form
Of world champion Sergievsky,
Who seems certain to surrender his title here today
To the mightily impressive ViigandCaptcha
Widget
Liedje Chess Endgame #1 is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Endgame #1mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Chess Endgame #1 downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Endgame #1 in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.