Songtekst van Chicks On Speed: We Dont Play Guitars

We Dont Play Guitars


We always thought that we were not a rock n roll band but it sure feels
like rock n roll over here tonight

We don't play guitars x 3

We´re standing on stage with our microphones, but we don't play guitars
Got the sherman up here with us, no we don't play guitars

We don't play guitars
Can you play guitar?
We don't play guitars
said can you play guitar?
We don't play guitars
We don't play guitars

We´re standing on stage with a microphone but we don't play guitars
Got the Sherman up here with us, no we don't play guitars

We don't play guitars
We don't play guitars
said can you play guitar?

We can go shopping in the supermarket but we don't play guitars
We shop more than other people, we don't play guitars
Can you play guitar?
Can you play guitar?

Were standing in Tobi´s studio but we don't play guitars
Neither do kiki or Melissa
No we don't play guitars

We like to use gaffa tape but we don't play guitars
Give us your gaffa tape, we don't want your guitars

We don't play guitars
We don't play guitars
No we don´t play guitars

(Peaches): you may not play guitars but I do!

You know, maybe COS don't play guitars but
PEACHES plays guitar
I play guitar, that's right
I play guitar
Well you may not play guitar but I play guitar
And I love it!

We like using gaffa tape but we don't play guitars
Give us your gaffa tape cos we don't play guitars
Can you play guitar?

We don't play guitars
We don't play guitars
We don't play guitars
We don't play guitars
etcCaptcha
Widget
Liedje Chicks On Speed We Dont Play Guitars is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied We Dont Play Guitarsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Chicks On Speed We Dont Play Guitars downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje We Dont Play Guitars in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.