Songtekst van Children Lyrics: Aba Daba Honeymoon

Aba Daba Honeymoon


Way down in the Congoland
Lived a happy chimpanzee
She loved a monkey with long tail
(Lordy, how she loved him!)
Each night he would find her there,
Swinging in the cocoanut tree,
And the monkey gay,
At the break of day,
Loved to hear his Chimpie say:

"Aba, daba, daba, daba, daba, daba, dab,"
Said the Chimpie to the Monk,
"Baba, daba, daba, daba, daba, daba, dab,"
Said the Monkey to the Chimp
All night long they'd chatter away,
All day long there were happy and gay,
Swinging and singing in their hunky-tonkey way
"Aba, daba, daba, daba, daba, daba, dab,"
Means "Monk, I love but you"
"Baba, daba, dab," in monkey talk
Means "Chimp, I love you, too"
Then the big baboon one night in June,
He married them and very soon,
They went upon their aba, daba honeymoon

"Aba, daba, daba, daba, daba, daba, dab,"
Said the Chimpie to the Monk,
"Baba, daba, daba, daba, daba, daba, dab,"
Said the Monkey to the Chimp
All night long they'd chatter away,
All day long there were happy and gay,
Swinging and singing in their hunky-tonkey way
"Aba, daba, daba, daba, daba, daba, dab,"
Means "Monk, I love but you"
"Baba, daba, dab," in monkey talk
Means "Chimp, I love you, too"
One night they were made man and wife,
And now they cry, "This is the life,"
Since they came from their aba, daba honeymoon

Well, you should have heard that band
Play upon their wedding day,
Each Chimp and Monkey had nutshells
(Lordy, how they played them)
And now it is ev'ry night,
High up in the cocoanut tree
It's the same old thing,
With the same old swing,
When the Monk and Chimpie sing:

"Aba, daba, daba, daba, daba, daba, dab,"
Said the Chimpie to the Monk,
"Baba, daba, daba, daba, daba, daba, dab,"
Said the Monkey to the Chimp
All night long they'd chatter away,
All day long there were happy and gay,
Swinging and singing in their hunky-tonkey way
"Aba, daba, daba, daba, daba, daba, dab,"
Means "Monk, I love but you"
"Baba, daba, dab," in monkey talk
Means "Chimp, I love you, too"
Then the big baboon one night in June,
He married them and very soon,
They went upon their aba, daba honeymoon

"Aba, daba, daba, daba, daba, daba, dab,"
Said the Chimpie to the Monk,
"Baba, daba, daba, daba, daba, daba, dab,"
Said the Monkey to the Chimp
All night long they'd chatter away,
All day long there were happy and gay,
Swinging and singing in their hunky-tonkey way
"Aba, daba, daba, daba, daba, daba, dab,"
Means "Monk, I love but you"
"Baba, daba, dab," in monkey talk
Means "Chimp, I love you, too"
One night they were made man and wife,
And now they cry, "This is the life,"
Since they came from their aba, daba honeymoonCaptcha
Liedje Children Lyrics Aba Daba Honeymoon is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Aba Daba Honeymoonmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Children Lyrics Aba Daba Honeymoon downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Aba Daba Honeymoon in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.