Daydream


Finally your time has come
Now's my chance to turn and run
Like I always do

Build a story in my head
It was love before we met
Happy, with my idea with you

Stay where you are
Please don't break my heart

Love you in my daydream
Don't open your mouth, open your mouth
Everything I'll ever need
Spoil it now, spoil it now
You stood up and I fell down

Watching me, watching you
I know what you wanna do
But I'm afraid of my wish coming true

So I paint a picture in my mind, that
I go back to older times
It's better than being with you

Stay where you are
Please don't break my heart

Love you in my daydream
Don't open your mouth, open your mouth
Everything I'll ever need
Spoil it now, spoil it now
You stood up and I fell down

I don't know how to come down
I was lost and now I am found
You stood up and I fell down

Love you in my daydream
Don't open your mouth, open your mouth
Everything I'll ever need
Spoil it now, spoil it now

Love you in my daydream
Don't open your mouth, open your mouth
Everything I'll ever need
Spoil it now, spoil it now

Love you in my daydreamCaptcha
Widget
Liedje Christina Perri Daydream is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Daydreammits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Christina Perri Daydream downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Daydream in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.