Astronaut Down


you look so mysterious
but you sound so serious
you should have told me on the phone
i'm sorry i'm sorry i don't know what i'm saying

i guess you tried to let me know
by leaving notes on the stereo
it's not the typical way to go
i'm sorry i'm sorry i don't know what i'm saying

'cause i found myself
back in the bachelor scene
feel like an astronaut
in a submarine
if i fall asleep
i could fall out of bed
maybe the helmet helps
but it hurts my head

let's not get hysterical maybe you need a sabbatical
you get so angry when you're wrong
i'm sorry i'm sorry i don't know what i'm saying

you know it came as quite a shock to find your note in the cereal box
and why'd you have to change the locks
i'm sorry i'm sorry i don't know what i'm saying

and i found myself
back in the bachelor scene
feel like an astronaut
in a submarine
if i fall asleep
i could float out of bed
maybe the ceiling helps
but it hurts my head

cause i found myself
back in the bachelor scene
feel like an astronaut
in a submarine
if i fall asleep
i could fall out of bed
maybe the helmet helps
but it hurts my headCaptcha
Widget
Liedje Chroma Key Astronaut Down is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Astronaut Downmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Chroma Key Astronaut Down downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Astronaut Down in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.