Songtekst van Chronic Future: Static On The Radio

Static On The Radio


What's that song on the radio
It's been so long since I've heard a song that I want t oknow
Every word and every note
What's that song on the radio
Tune me in just this once
Tune me in just this once
Cause there's too much

Static on the radio

I could easily write by avoiding verdicts and judgements
But then I wouldn't be the one hanging myself over one wish

What's that song on the radio
It's been so long since I've heard a song that I want to know
Tune me in just this once
Tune me in just this once
Cause there's too much

Static on the radio

What is it that makes artists feel that
Lack of focus is appropriate
And is accepted as an art form
Please wake up

What's this song on the radio
It's been so long since I've heard a song that I want to know
Tune me in just this once
Tune me in just this once
Cause there's too much

Static on the radioCaptcha
Liedje Chronic Future Static On The Radio is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Static On The Radiomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Chronic Future Static On The Radio downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Static On The Radio in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.