Songtekst van Chuck Berry: Brown Eyed Handsome Man

Brown Eyed Handsome Man


Arrested on charges of unemployment
he was sittin in the witness stand
the judge's wife called up the district attoney
to say "free that brown eyed man"
If you want your job you'd better free that brown eyed man

Flyn' across the desert in the TWA
I saw a woman walking across the sand
She been walkin 30 miles en route to Bombay
to meet a Brown eyed handsome man
her destination was a Brown eyed handsome man

Way back in history 3000 years
back ever since the world begin
There's been a whole lotta good women shed a tear
for a brown eyed handsome man
A lot of trouble for a brown eyed handsome man

Beautiful daughter couldn't make up her mind
'tween a doctor and a lawyer man
The mother told the daughter "go out and find
Yourself a brown eyed handsome man"
That's what your daddy was: a brown eyed handsome man

Milo Venus was a beautiful lass
she had the world at the palm of her hand
but she lost both the arms in a wrestiling macht
to get a brown eyed handsome man
she fought and won herself a brown eyed handsome man

Two, three, the count with nobody on
he hit a high fly into the stand
Round the third he was headed for home
he was a brown eyed handsome man
that won the game he was a brown eyed handsome manCaptcha
Liedje Chuck Berry Brown Eyed Handsome Man is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Brown Eyed Handsome Manmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Chuck Berry Brown Eyed Handsome Man downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Brown Eyed Handsome Man in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.