Check Me Out


Come on up to me baby
Make me shake and shout
Come on up to me baby
Make me move about
Come on up to me baby
Come and check me out

I can't dance by Tchaikovsky
Ain't no Bach
No comprende Franz Schubert
I'm going to stick to my stock
Come on up to me baby
Because I want to rockCaptcha
Widget
Liedje Chuck Berry Check Me Out is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Check Me Outmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Chuck Berry Check Me Out downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Check Me Out in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.