Little Queenie


I got lumps in my throat
When I saw her comin' down the aisle
I got the wiggles in my knees
When she looked at me and sweetly smiled
There she is again
Standin' over by the record machine
Lookin' like a model
On the cover of a magazine
She's too cute
To be a minute over seventeen
Meanwhile I was thinkin'
She's in the mood
No need to break it
I got a chance, I oughta take it
If shell dance we can make it
C'mon queenie let's shake it

Go, go, go, little queenie
Go, go, go, little queenie
Go, go, go, little queenie

Tell me who's the queen standin?over by the record machine
Lookin?like a model
On the cover of a magazine
She's too cute
To be a minute over seventeen

Meanwhile, I was still thinkin?br> If it's a slow song
We'll admit it
If it's a rocker, then we'll get it
If it's good, she'll admit it
C'mon queenie, let's get with it

Go, go, go, little queenie
Go go, go, go, little queenie
Go go, go, go, little queenie?Captcha
Widget
Liedje Chuck Berry Little Queenie is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Little Queeniemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Chuck Berry Little Queenie downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Little Queenie in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.