Songtekst van Chumbawamba: Safety Pin Stuck in My Heart

Safety Pin Stuck in My Heart


I don't love you for your graveyard eyes
I don't love you for your stupid lies
I just love you for that
Beat-beat-beat-beat-beating
I don't love you for your tattered tie
I don't love you, and I don't know why
I just love you for that
Beat-beat-beat-beat-beating
I've got a safety pin stuck in my heart
For you, for you
I don't love you for your professed hate
I don't love you for your cards of fate
I just love you for that
Beat-beat-beat-beat-beating
I don't love you for your painted shoes
I don't love you for the friends you never choose
I just love you for that
Beat-beat-beat-beat-beating
I've got a safety pin stuck in my heart
For you, for youCaptcha
Liedje Chumbawamba Safety Pin Stuck in My Heart is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Safety Pin Stuck in My Heartmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Chumbawamba Safety Pin Stuck in My Heart downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Safety Pin Stuck in My Heart in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.