Goodbye


How long will this moment wait, here for me to realize
I wanted to understand before this moment said goodbye

Goodbye
(Said goodbye)
Goodbye
(Moment said goodbye)

So lost, so far from what I knew
Would be the last thing I would do
I wish now I'd understood, before this moment said goodbye

Goodbye
(Said goodbye)
Goodbye
(Moment said goodbye)Captcha
Widget
Liedje Circle Of Dust Goodbye is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Goodbyemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Circle Of Dust Goodbye downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Goodbye in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.