Pale Reflection


(samples)

'It's not an easy thing to meet your maker
What can he do for you?
Can the maker repair me?
Would you like to be modified?
I had in mind something a little more adequate
What seems to be the problem?
Death Death? Well, I'm afraid
that's a little out of my jurisdiction you
I want more life' -Bladerunner

'It's too bad she won't live,
but then again, who does?' -Bladerunner

'What about the question of nuclear weapons we are testing'

'A new hope for humanitya new world' -Bladerunner

'Time to die'Captcha
Widget
Liedje Circle Of Dust Pale Reflection is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Pale Reflectionmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Circle Of Dust Pale Reflection downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Pale Reflection in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.