One More Day


One More Day G
Intro (verse)

I've been down on my luck And down on my last dime
Feel like giving up Feel like I'm out of time
But I'm gonna keep on trying till I've reached the other side
And I'm gonna make it happen no matter what the price

What's one more day of life's troubles
One more bridge I have to cross
One more year of life's aging
How many more will it cost oh lord
Tell me how many more will it cost

Break

Well it's true that I've been lost out in the pouring rain
And I turned to the bottle just to try to ease the pain
When you're down to your last swallow
and you lay your head to rest
dawn breaks, it's another day it starts all over again

What's one more day of life's troubles
One more bridge I have to cross
One more year of life's aging
How many more will it cost oh lord
Tell me how many more will it cost

Break

What's one more day of life's troubles
One more bridge I have to cross
One more year of life's aging
How many more will it cost oh lord
Tell me how many more will it cost oh lord
Tell me how many more will it costCaptcha
Liedje Clay Davidson One More Day is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied One More Daymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Clay Davidson One More Day downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje One More Day in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.