Don't Go Away


Let's keep on love forever
Don't go away
It's only when I'm waiting
Makes me feel this way

Something is happening to me
It's you un show
You're all I have the one thing
And so much more
Won't you hold me
Like the way it's used to be
Tell me, talk to me
Your life for hurry history

I found that special lover
One of a kind
I can't ignore the feeling
Time after time
Won't you hold me
Like the way it's used to be
Tell me, talk to me
Your life for hurry historyCaptcha
Widget
Liedje Clock Don't Go Away is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Don't Go Awaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Clock Don't Go Away downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Don't Go Away in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.