Songtekst van Closet Monster: Mamma-Anti Fascisto: Never Surrender

Mamma-Anti Fascisto: Never Surrender


You said it wouldn't work
I'm not going to take that again
The beauty of the people's politics embodied in
Now I got to
We all got to
Aregato
Keep on singing
Deep inside these streets
Something exists inside these walls
And I believe I finally laid my feet upon something that real

Oh yeah
Common
She said never surrender
She said never surrender
She said never surrender
Common
Let's make a stand
We just might make it
Please baby take my hand
We're gonna make it
An anarcho-communist told us his name was Favio
She was anti-fascist and from their smiles you'd never know
We're gonna make it
This machine kills culture
Progress is tearing us apart
This is not the way it should be
This is just the way it is
Icon cavalloCaptcha
Liedje Closet Monster Mamma-Anti Fascisto: Never Surrender is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Mamma-Anti Fascisto: Never Surrendermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Closet Monster Mamma-Anti Fascisto: Never Surrender downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Mamma-Anti Fascisto: Never Surrender in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.