Songtekst van Closet Monster: Open Scene, Open Arms: Your Application Is Denied

Open Scene, Open Arms: Your Application Is Denied


Rise up
And cut the purse strings that hang you
And drop cause when we fall we're caught
WE BUILT THIS CITY on our own
What happened to our open boarders for one and all?
Our vice keeps the standard improving at the expense of our own collapse

Judge me
Not you: this place is not true to it's orignal intent: feel safe and smile
Rise up cut them down
Our poor live can like barons right here
Relative prosperity
Survival's just enough for me

Build
Stall
Hope that we'll all fall
Raise your fist and shout it out
Embrace no hate
Welcome to one and allCaptcha
Liedje Closet Monster Open Scene, Open Arms: Your Application Is Denied is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Open Scene, Open Arms: Your Application Is Deniedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Closet Monster Open Scene, Open Arms: Your Application Is Denied downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Open Scene, Open Arms: Your Application Is Denied in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.