Songtekst van Closet Monster: Punk Rock Ruined Our Lives

Punk Rock Ruined Our Lives


Antoher fucking town and another fucking day
I just can't believe that this place still looks the same
We got our whole damn world nailed through our hand

Each other in a rusted van
Home is wehre we play
Remember when all we dreamed was to be living this
Remember when we wanted to change their world with our own fists

And now we're here living it
Our world is what we play
We live what we create
Alright this is it
This is our time right now
Remember together
We know that his won't last forever
I always thought my life would never change again
But now I know
I gave up wondering way too long agoCaptcha
Liedje Closet Monster Punk Rock Ruined Our Lives is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Punk Rock Ruined Our Livesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Closet Monster Punk Rock Ruined Our Lives downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Punk Rock Ruined Our Lives in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.