Songtekst van Closet Monster: Romanticism And The Fat Man

Romanticism And The Fat Man


I can't change the world on my own
So stand next to me and I won't be alone
I can't change the world on my own
So stand next to me and I won't be alone
Together we'll stand tall and die vertically,
the che of 2000, go down on our feet
Amidst the destruction we'll raise our swords high and sing victory
Ask yourself, " What's worth fighting for?"
Imagine the smile on her face
Believe in me and I'll believe in you
and we can believe in a better place
I've got you
You've got me
one day we will be freeCaptcha
Liedje Closet Monster Romanticism And The Fat Man is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Romanticism And The Fat Manmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Closet Monster Romanticism And The Fat Man downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Romanticism And The Fat Man in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.