Songtekst van Closet Monster: The Empire Strikes Iraq

The Empire Strikes Iraq


More bomb dropped on the first morning
Then in all of operations desert storm
Unprovoked I sit alone in fear
Whos rifles start as pens
And end as smart bombs upon innocence
Its difference in culture not intelligence
Please sign here

Broken audio as carpet bombs explode
I wish all the dead children could be delivered and
Buried on the White House lawn
That's imposed freedom's highest cost
Maybe for once a price we won't forget
I ask, was this our vietnam?

If this is freedom then what's with all of the dissent
Da-na-na-na-NA [x2]
If this is freedom then what's with all the piles of dead
Da-na-na-na-NaCaptcha
Liedje Closet Monster The Empire Strikes Iraq is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Empire Strikes Iraqmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Closet Monster The Empire Strikes Iraq downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Empire Strikes Iraq in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.