Songtekst van Clyde McPhatter: I Told Myself A Lie

I Told Myself A Lie


I told myself a lie
When I said I had no cares
'Cause when I'm alone, all alone
Out come the tears, my lonely tears

I told myself a lie
When I said I'll get along
When you're not near
It's funny, dear
But things just go wrong
Everything goes wrong

You got my heart, I know
But why do I fight it so
When I know there's nothing to fear

I told myself a lie
When I said I'll forget
'Cause I can't hide what's here inside
I told myself a lie

I told myself a lie
When I said I'll forget
'Cause I can't hide what's here inside
I told myself a lieCaptcha
Liedje Clyde McPhatter I Told Myself A Lie is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Told Myself A Liemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Clyde McPhatter I Told Myself A Lie downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Told Myself A Lie in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.