Thirty Days


I'm gonna give you thirty days to get back home
I done talked to the gypsey woman on the telephone
She gonna send out a world wide hoodoo
that'll be the very thing that'll suit ya
I'm gonna see that you be back home in thirty days
Oh thirty days (thirty days!)
Oh thirty days (thirty days!)
I'm gonna see that you be back home in thirty days
Gonna send out a world wide hoodoo
that'll be the very thing that'll suit ya
I'm gonna see that you be back home in thirty days

I done talked to the judge in private early this morning
And he took me to the sheriff's office to sign a warning (warrant?)
Gonna put a false charge again ya (against ya)
That'll be the very thing that'll send ya
I'm gonna see that you be back home in thirty days
Oh thirty days (thirty days)
Oh thirty days (thirty days)
Baby I'm gonna see that you be back home in thirty days
Gonna put a false charge again ya
that'll be the very thing that'll send ya
I'm gonna see that you be back home in thirty days

If I don't get no satisfaction from the judge
I'm gonna take it to the FBI and voice my grudge
If they don't give me no consolation
I'm gonna take it to the United Nations
I'm gonna see that you be back home in thirty days
Oh Thirty Days! (thirty days)
Oh Thirty Days! (thirty days)
Babe I'm gonna see that you be back home in thirty days
You don't give me no consolation
I'm gonna take it to the United Nations
I'm gonna see that you be back home in Thirty Days!Captcha
Widget
Liedje Clyde McPhatter Thirty Days is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Thirty Daysmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Clyde McPhatter Thirty Days downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Thirty Days in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.