Hey


Where were you when when I needed love?
Where were you when I was so lonely,
where were you when I needed love?

Hey, I remember love like it was yesterday,
when the scent of you carried me away,
We used to share the news across our morning cup of tea,
Hey, now were strangers flashed across the midnight screen

So hey, I was wondering if I misused your affection
causing you to wander away from my direction
It was clear that things were not same between you and me
Hey, its possible theres just too much emotional chemistry

Hey, where were you
when I needed love?
Where were you when I was so lonely,
where were you when I needed love?

So, hey, I called you late last night just to break the ice
We were the only two people at home, and that was nice
You said Hi, its me and I said Hey, thats so cool
You said, Stop calling me Hey, my name is Charlotte, you fool
You said, Stop calling me Hey, my name is Charlotte, you fool

Hey, where were you when I needed love?
Where were you when I was so lonely,
where were you when I needed love?Captcha
Liedje Coconut Joe Hey is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Heymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Coconut Joe Hey downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hey in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.