Crawling In Filth


[Music: Kenneth Nyman & Rickard Thulin]
[Lyrics: Kenneth Nyman]

Crawling, on bleeding knees
Unable to rise

Degraded, humiliated
In ruins, am I

Cancel the escape
All hope is gone
Everything's lost

Stronger than fear
Darker than death
Greater than life
At the bottom, I've seen it all

I've tasted life's ugly taste
Far to long, now I'm full
There's no way down
From where I am
All I want is to die

Broken
Bludgeoned and weak
Barely human
I'm crawling in filthCaptcha
Widget
Liedje Coercion Crawling In Filth is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Crawling In Filthmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Coercion Crawling In Filth downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Crawling In Filth in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.