Superhero


I think I know who you are
From the way you see right through me
I think I know who you were
I think you said that you had feelings

Yet, nothing in this world ever stopped you
Nothing in this world ever brought you down to where I am
Yeah, it's always the same and you don't anyway
And you won't anyway 'cause you don't really care

I think I know who you were
I think you said that I had problems
I think I know who you are
The way you turn green and get angry

Yet, nothing in this world ever stopped you
Nothing in this world ever brought you down to where I am
Yeah, and it's always the same and you don't anyway
And you won't anyway because you don't
But if I need a superhero I think I know just who I'll turn to

I'm here in case you're holding on
I'm here in case you're holding on
I'm here in case you're holding on
I'm here in case you're holding on

Nothing in this world ever stopped you
Nothing in this world ever brought you down to where I am
Nothing in this world ever stopped you
Nothing in this world ever brought you down to where I am

And I'm here in case you're holding on
I'm here in case you're holding on
I'm here in case you're holding on
I'm here in case you're holding onCaptcha
Widget
Liedje Collapsis Superhero is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Superheromits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Collapsis Superhero downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Superhero in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.