Songtekst van Conway Twitty: I Love You More Today

I Love You More Today


I want you more than anything in the world
You mean more to me than any other girl
Now he's with you things you do with him we've done them for so long
I love you more today than he can from now on
I kissed your tears away when you were sad
Held you close felt your warm love when you were glad
So no matter how much love he has for you or how long
I love you more today than he can from now on
We've already done the things he plans to do
So don't be surprised if late at night I'm in your dreams with you
And if someday his love for you goes wrong
I love you more today than he can from now on
I love you more today than he can from now onCaptcha
Liedje Conway Twitty I Love You More Today is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Love You More Todaymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Conway Twitty I Love You More Today downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Love You More Today in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.