Mona Lisa


Well Mona Lisa Mona Lisa men have named you
You're so like the lady with the mystic smile
Is it only cause you're lonely they have blamed you
For that Mona Lisa strangeness in your smile

Well it your smile to tempt a lover Mona Lisa =Well if you smile to tempt
Or is this your way to hide a broken heart
Many dreams have brought to your doorstep = Many dreams have been brought
They just lie there and they die there
Are you warm are you real Mona Lisa
Or just a cold and lonely lovely work of art
[ guitar - steel ]
Well in a villa in a little old Italian town
Lives a girl whose beauty shames the rose
Many yearn to love her but their hopes all tumble down
What does she want I guess nobody knows
Do you smile to tempt a lover
Or just a cold and lonely lovely work of art
Or just a cold and lonely lovely work of artCaptcha
Liedje Conway Twitty Mona Lisa is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Mona Lisamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Conway Twitty Mona Lisa downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Mona Lisa in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.