Unbelievable


Always said I would know where to find love,
Always thought I'd be ready and strong enough,
But some times I just felt I could give up
But you came and you changed my whole world now,
I'm somewhere I've never been before
Now I see, what love means

[Chorus]

It's so unbelievable,
And I don't want to let it go,
Something so beautiful,
Flowing down like a waterfall
I feel like you've always been,
Forever a part of me
And it's so unbelievable to finally be in love,
Somewhere I'd never thought I'd be

In my heart, in my head, it's so clear now,
Hold my hand you've got nothing to fear now,
I was lost and you've rescued me some how-
I'm alive, I'm in love you complete me,
And I've never been here before
Now I see, what love means

[Chorus]

It's so unbelievable,
And I don't want to let it go,
Something so beautiful,
Flowing down like a waterfall
I feel like you've always been,
Forever a part of me
And it's so unbelievable to finally be in love,
Somewhere I'd never thought I'd be

When I think of what I have, and this chance I nearly lost,
I can't help but break down, and cry
Ohh yeah, break down and cry

[Chorus]

It's so unbelievable,
And I don't want to let it go,
Something so beautiful,
Flowing down like a waterfall
I feel like you've always been,
Forever a part of me
And it's so unbelievable to finally be in love,
Somewhere I'd never thought I'd be

[Chorus]
Now I see, what love meansCaptcha
Widget
Liedje Craig David Unbelievable is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Unbelievablemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Craig David Unbelievable downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Unbelievable in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.