Songtekst van Crowned King: Turn It Up We're Going Down

Turn It Up We're Going Down


So turn it off now
It's never as it seems
They're so absurd so old
T hey swear they won't do ya
Swear they won't do ya wrong
So are you with me
Are you with me

Cause everything is coming down, they say
There's nowhere left for us to run, away
And while they keep us scared, so scared to make a sound
Let's turn it up we're going down

Let's break the silence
Let's not break the news
Cause breaking stories breaks the hearts of children
What's there left to do
So are you with me
Are you with meCaptcha
Widget
Liedje Crowned King Turn It Up We're Going Down is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Turn It Up We're Going Downmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Crowned King Turn It Up We're Going Down downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Turn It Up We're Going Down in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.