Barricades


They always say that you have to live their way
You never see your own chance
And why don't you try to break free right in time?
Don't be their fool anymore

Walk on with pride through all darkness and light
Don't be afraid of the fall
And keep in mind that you must realize,
your world belongs to yourself

Don't hide all the things which make you mighty
We don't let you walk alone

We stand for honour We fight for freedom
We just want our rights to tell what's in our mind
We stand for honour We fight for freedom
We just want our rights We break the barricades

Tear down the walls 'cause between all their calls
Are words which make no sense at all
This is the time to break free and you'll find
You're not their fool anymore

Don't hide

We standCaptcha
Widget
Liedje Custard Barricades is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Barricadesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Custard Barricades downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Barricades in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.